English | 中文

关于公布2020级大类招生学生专业分流工作方案的通知

  • 2020年10月13日 11:52
  • 通知
根据《关于2020级大类招生专业学生分流的指导意见》文件规定,根据现金棋牌官网专业建设、师资条件等制定了2020级大类招生专业学生分流工作方案,业已经2020级大类招生专业学生分流工作领导小组审核通过,现予以公布。特此通知。                                   现金棋牌官网                                 2020年10月13

根据《关于2020级大类招生专业学生分流的指导意见》文件规定,根据现金棋牌官网专业建设、师资条件等制定了2020级大类招生专业学生分流工作方案,业已经2020级大类招生专业学生分流工作领导小组审核通过,现予以公布。

特此通知。

                                  现金棋牌官网

                                2020年10月13日


相关推荐